Polityka prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem, że od 25 maja 2018 są stosowane nowe unijne przepisy - tzw. RODO  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE *Dz. Urz. UE L 119, s1, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie mają Państwo prawa oraz jakie obowiązki mamy jako administrator Państwa danych, a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.

 

 

Administrator danych i kontakt:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma WAPOL Wykładziny Obiektowe Sp. z o.o.  z siedzibą w 05-502 Wólka Kozodawska, ul. Polnych Kwiatów 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy Rejestrowy, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000276954, NIP 521-34-22-006, REGON 140869962, kapitał zakładowy 50.000,00 zł. 

 

Inspektor ochrony danych nie został wyznaczony. Kontakt z administratorem danych:

 

telefoniczny: 22 651 69 13

 

mailowy: wapol@wykladzinywapol.pl

 

za pośrednictwem formularza: https://www.wykladzinywapol.pl/o-nas/kontakt

 

listowny i/lub bezpośredni: Wapol Wykładziny Obiektowe Sp. z o.o., Czarnomorska 13/8p, 02-758 Warszawa

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

 

zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa z nami - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani) - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego,

 

badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty i/lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług być może Państwa interesujących,

 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  związanymi z zawartą z Państwem umową/umowami lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

 

Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, adres IP komputera z którego wysłano do nas wiadomość za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronie https://www.wykladzinywapol.pl/o-nas/kontakt, ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, są niezbędne do przedstawienia oferty lub zawarcia umowy/umów i wykonywania usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Inne źródła (poza formularzem), z których możemy posiadać Państwa dane:

 

bezpośrednio od Państwa,

 

źródła publiczne oraz ogólnodostępne, w tym Internet,

 

pozyskane w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i emailowych, zgłoszeń przez Internet, telefon, pocztą tradycyjną, e-mail, spotkań bezpośrednich, wszelkimi kanałami mediów społecznościowych, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych.

 

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

 

 

Kategorie odbiorców danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 

upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe),

 

biura informacji gospodarczej,

 

nabywcy wierzytelności,

 

świadczące usługi (z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, księgowo - finansowe, doradcze, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne),

firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy).

 

 

Czas przechowywania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe przechowywane będą w przypadku:

 

wykonania umowy/umów - do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia,

 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu,

 

marketingu bezpośredniego produktu lub usług - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu,

 

badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu,

 

wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

 

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Przysługują Pańtwa następujące prawa:

 

do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

 

 

Polityka cookies:

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wapol Wykładziny Obiektowe Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Polnych Kwiatów 17, 05-502 Wólka Kozodawska.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Producenci

Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce oraz zapoznać się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.