skontaktuj się z nami
Jak przygotować podłoże pod wykładzinę PVC (potocznie PCV)?

Wykładziny PVC to bardzo dobre rozwiązanie w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wilgoć oraz na częste zabrudzenia, takich jak kuchnia czy łazienka. Na rynku dostępny jest ich szeroki wybór, wśród nich są nawet takie, które mogą imitować różne materiały wykończeniowe, na przykład kamień lub płytki ceramiczne. Ze względu na ogromną różnorodność, wybór odpowiedniego wzoru nie będzie prosty, ale z pewnością trudniejszym zadaniem będzie odpowiednie przygotowanie podłoża przed położeniem wykładziny. Poniższy poradnik postara się przybliżyć wszystkie etapy, których nie można pominąć w tym procesie.

Ocena stanu podłoża

W czasie normalnego użytkowania pomieszczenia posadzki są stale narażone na obciążenia i czynniki powodujące niszczenie. To, jak należy przygotować podłoże, na którym będziemy montować wykładzinę, zależy od jej rodzaju. Wykładzina dywanowa będzie dobrze prezentować się na równej, wyszlifowanej wylewce betonowej. Jednak wykładzina PVC czy LVT (w wersji klejonej), wyjątkowo cienka, jest bardziej wymagająca – a zatem konieczne jest zastosowanie wylewki wygładzającej.

Takie podłoże powinno być suche, równe i gładkie, a tym samym wolne od pęknięć. Istotna w tym kontekście jest też struktura tzw. przegrody stropowo-podłogowej. Od dołu składa się na nią grunt, znajdujące się na nim podłoże, strop, izolacja przeciwwilgociowa lub paroszczelna, izolacja tłumiąca i cieplna, warstwa ochronna oraz ta wyrównująca podkład, następnie zaś klej, a na samym wierzchu posadzka. Widać więc wyraźnie, że dużą rolę odgrywają tutaj warstwy izolacyjne. Cechują się one następującymi właściwościami:

Izolacja cieczoszczelna – inaczej nazywana warstwą wodoszczelną. Układa się ją zazwyczaj zaraz pod posadzką. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed płynami. Izolacja ta ma niekiedy dodatkową cechę w postaci odporności na działanie czynników chemicznych.

Izolacja przeciwwilgociowa – jej głównym zadaniem jest ochrona konstrukcji podłogi przed działaniem wilgoci gruntowej.

Izolacja paroszczelna – służy jako zabezpieczenie podłogi przed zawilgoceniem, które jest powodowane kondensacją pary wodnej.

Izolacja ochronna – jest to rodzaj czasowej warstwy przeciwwilgociowej. Stosowana jest podczas wykonywania podkładów monolitycznych. Cechuje się tym, iż zapewnia ochronę zarówno materiałom tłumiącym, jak i cieplnym.

Izolacja przeciwdźwiękowa – to inaczej warstwa tłumiąca. Jak można się domyślić, jej zadaniem jest tłumienie dźwięków, które powstają podczas użytkowania posadzki.

Izolacja termiczna – nazywana również warstwą cieplną. Chroni ona przegrodę poziomą budynku przed utratą ciepła.

Przed położeniem wykładziny niezbędne jest zatem dokonanie oceny stanu podłoża i doprowadzenie do tego, aby było równe, stabilne, a w konsekwencji bardziej wytrzymałe. W przeciwnym razie wszelkie niedociągnięcia „wyjdą” na powierzchnię PVC w krótkim czasie po montażu.

Czyszczenie i naprawa podłoża

Szykując podłoże, należy przede wszystkim całkowicie usunąć wszelkie pozostałości starej posadzki, kleju, chemii montażowej czy wreszcie zabrudzeń. Na rynku dostępne są specjalistyczne maszyny, które pomogą usunąć starą wykładzinę oraz wszelkie zanieczyszczenia.

Po oczyszczeniu podłoża, można przystąpić do jego naprawy. Ewentualne spękania i dylatacje należy pogłębić, a następnie ponacinać poprzecznie i sklamrować. Klamrowanie to zamykanie szczelin polegające na umieszczeniu we wcześniej przygotowanych nacięciach specjalnych klamr, które następnie zalewa się płynną żywicą naprawczą, wypełniając w ten sposób szczeliny.

Gruntowanie podłoża

Kolejny krok to gruntowanie podłoża. Zabieg ten wzmocni podłogę i wyrówna jej chłonność oraz sprawi, że woda nie będzie odciągana z zaprawy. Dodatkowo, gruntowanie zwiąże pyły na powierzchni, a to z  kolei sprawi, że nasza wykładzina będzie miała zapewnioną odpowiednią przyczepność do podłoża. Wiele zależy także od samego podkładu, ponieważ wilgotność podłoża wylewki nie powinna przekraczać 2%. Najważniejsza jest jednak informacja zawarta przez producenta na opakowaniu danej wykładziny, który zawsze określa maksymalną wartość dla tego parametru. Po zagruntowaniu wylewkę należy dokładnie odkurzyć.

Odchylenie

Ważne jest zachowanie odpowiedniego odchylenia powierzchni od płaszczyzny poziomej, przy sprawdzaniu łatą dwumetrową. Zgodnie z normą DIN 18202 nie powinno przekraczać przy rozstawie punktów pomiarowych:

  • 0,1 m - 2 mm
  • 1,0 m – 4 mm
  • 4,0 m – 10 mm
  • 10,0 m – 12 mm
  • 15,0 m – 15 mm

 

Wygładzanie powierzchni

Następnym etapem jest wygładzenie powierzchni. Wykładziny z PVC wymagają równego i gładkiego podłoża. W przeciwnym razie wszelkie usterki widoczne będą na powierzchni pokrycia, a sama wykładzina szybciej ulegnie uszkodzeniu. Nawet pozornie nieszkodliwe nierówności będą powodowały uszkodzenia, odkształcania i przecieranie się wykładziny w przyszłości. Problem z wyrównaniem podkładu rozwiązują masy szpachlowe samopoziomujące produkowane na bazie cementu lub anhydrytu (odmiana gipsu). Należy dokonać wygładzenia masą szpachlową na grubość 3 mm. Odstępstwem od tej zasady są jedynie wybrane wykładziny dywanowe.

Wytrzymałość i grubość

Wylewki cementowe odznaczają się dużą wytrzymałością na ściskanie i stosunkowo cienką warstwą (2-10 mm) oraz krótkim czasem twardnienia (do 3 godzin). Wylewki anhydrytowe są grubsze (co najmniej 25 mm) i co ważne, nie wolno ich stosować w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Ich nakładanie wiąże się także z koniecznością zastosowania agregatów mieszająco-pompujących, co wynika z grubości, a co za tym idzie – dużej masy zaprawy, którą do tego zużyjemy.

Możemy jednak położyć wylewkę ręcznie, jeśli powierzchnia pomieszczenia nie przekracza 10 metrów kwadratowych. Uciążliwością związaną z tym rodzajem wylewki jest długi czas twardnienia – nawet 3 lub 4 tygodnie. Należy się jednak stosować do podanego na opakowaniu czasu i pozwolić wylewce dokładnie wyschnąć – w przeciwnym razie na wykładzinie, która nie przepuszcza pary wodnej, pojawią się pęcherze spowodowane parującą wodą z zaprawy.

Prawidłowo przygotowane podłoże pod wykładzinę PVC zapewni jej stabilność i zabezpieczy przed dalszymi uszkodzeniami. Ważne jest także zastosowanie materiałów wysokiej jakości. Im lepiej i dokładniej przygotujemy odnawianą powierzchnię, tym dłużej będziemy cieszyć się nową, oryginalną podłogą w naszych wnętrzach, którą będzie można eksploatować latami, bez obaw o jej stan.

Należy wziąć pod uwagę również klasy wytrzymałości cementowego podkładu podłogowego przy ściskaniu i zginaniu. Przy wykładzinach związanych z podłożem wytrzymałość na ściskanie będzie miała klasę C12, a na zginanie F3. Przy wykładzinach na warstwie rozdzielającej  oraz sprężystej wskazana jest klasa C20 w przypadku ściskania, a w przypadku zginania F4.

Grubość warstwy podkładu powinna być oczywiście dostosowana do obciążeń eksploatacyjnych. Z uwzględnieniem, że producent nie stanowi inaczej, wyróżnia się następujące parametry grubości wykładzin podłogowych:

  • Związane z podłożem > 25 mm
  • Na warstwie rozdzielającej > 35 mm
  • Na warstwie sprężystej (pływający) > 45 mm
  • Z ogrzewaniem podłogowym > 60 mm (minimalna grubość pokrycia przewodu grzejnego 30 mm)

 

Warunki klimatyczne

Aby instalowanie wykładziny podłogowej zakończyło się sukcesem, należy również wziąć pod uwagę temperaturę panującą w pomieszczeniu montażu. Temperatura powietrza w przypadku pokoi bez ogrzewania podłogowego powinna być utrzymana między 17-26 °C. Należy również zadbać o odpowiednią wilgotność podłoża, a więc między 15-22 °C (co najmniej 3 °C powyżej punktu rosy). Względna wilgotność powietrza natomiast wskazana jest na poziomie 35-65 %. Ważne, aby takie parametry utrzymać zarówno w trakcie montażu wykładziny, jak i po jego zakończeniu. Gwałtowna zmiana tych warunków może doprowadzić do deformacji posadzki.

powiązane usługi
Przygotowanie podłoża - usługa

Przygotowanie podłoża

Przy montażu wykładziny szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe przygotowanie powierzchni - bez tego nawet najlepsza wykładzina nie będzie wyglądać efektownie.

Czytaj więcej >
Doradztwo w sprawie wykładzin

Doradztwo

Firma Wapol Wykładziny Obiektowe posiada wieloletnie doświadczenie w branży wykładzin obiektowych. Staramy się dla każdego Klienta dobrać rozwiązanie odpowiednie do miejsca zastosowania -  trwałe, estetyczne i funkcjonalne.

Czytaj więcej >
Montaż wykładzin

Montaż wykładzin

Podłoże pod wykładzinę PVC musi być suche (2%CM) i idealnie gładkie - zazwyczaj wylewa się masę niwelującą (wygładzającą). Możliwe jest też zastosowanie specjalnych podkładów.

Czytaj więcej >

Posadzka przy ogrzewaniu podłogowym

Instalacja wykładzin w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w kwestiach warunków klimatycznych wymaga spełnienia takich samych parametrów jak przypadku podłoża bez ogrzewania. Zmiana zachodzi jednak w przypadku wilgotność podłoża wylewki. Powinna wynosić ≤1,8%. Przed rozpoczęciem dalszych prac posadzkarskich konieczne jest przeprowadzenie procesu wygrzewania podkładu. Można go rozpocząć po 21 dniach od jego instalacji. Należy wystartować z temperaturą minimalną, która będzie systematycznie podnoszona aż do maksymalnej. Ten etap trwa 7 dni. Następne 7 dni to okres utrzymywania maksymalnej temperatury. Ostatnie 7 dni to stopniowe obniżanie aż do minimalnej temperatury. Jeżeli po 21 dniach wilgotność wylewki jest wyższa niż 1,8% to należy kontynuować wygrzewanie. O dokładnym opisie wygrzewania podkładu z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym mówi norma DIN 4725-4. Ponadto posadzka z ogrzewaniem powinna mieć wyznaczone pola grzewcze, aby wykonawca mógł bezpiecznie dokonać pomiaru wilgotności bez ryzyka uszkodzenia instalacji grzewczej (jeżeli nie jest wyznaczone - można użyć specjalnego skanera).

Podsumowując, przy ocenie stanu podłoża pod wykładziny PVC należy upewnić się przede wszystkim czy jest ono suche, równe, gładkie, wolne od pęknięć i rys, wolne od zanieczyszczeń, o odpowiedniej grubości, wytrzymałości i twardość, natomiast przed przystąpieniem do instalacji ważne jest sprawdzenie warunków klimatycznych.

Artykuł powstał na podstawie Informacji technicznych nr IT 3/1/2015, IT 2/1/2015, IT 1/1c/2015, IT 1/1b/2015, IT 1/1a/2015, IT 1/1/2015 wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy.

oceń artykuł

5/5,0 (100%) na podstawie 3 ocen

Producenci

Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce oraz zapoznać się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.